Multipleks design er ein grafisk formgjevar som leverer tydelege visuelle tenester.

Multipleks design er i all hovudsak éin person – Kristen Børje Hus. Eg fungerer som eit uavhengig mikrobyrå, og fylgjer kundane mine frå den første samtalen til det ferdige produktet er levert – og litt til.

Eg ynskjer mindre støy og klarare kommunikasjon. Med gjennomtenkte idéar, sterk typografi og presist språk lagar eg bøker, blader og andre trykksaker til alle føremål.

Ta gjerne kontakt og fortel meir om prosjektet ditt.

Portrait of Kristen.

Kontaktskjema

Mange takk, meldinga di er sendt!
Oi då, noko gjekk gale under innsendinga av skjemaet.